İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENTİMLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENTİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA ;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle hem yasal mevzuatlarla uygunluğunuzu hem de sizin için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını esas amacımız olarak almaktayız.

Firmanıza ait tüm işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri yapılarak işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilen "denetleme" yükümlülüğünü de yerine getirmekteyiz.

Denetimlerimiz sonunda hazırlayacağımız raporda mevcut durum tespitinin yanı sıra mevcut hatalar veya iyileştirmeler için firmanıza özel önerilerimizde bulunacaktır. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş hem de tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.