RİSK DEĞERLENDİRMESİ
RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA ;

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.


Firmanın iş akış şemasından giderek yapılan işler, ana ve alt süreçler olarak belirlenir, ve bu süreçlerde yapılan çalışmalar ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler  tespit edilir.  Risk değerlendirme çalışmalarımızda bütün sayı, numara ve puanlandırmanın tanımı yaparak  Kinney Metodu’ nu kullanmaktayız.