ACİL DURUM YÖNETİMİ
ACİL DURUM YÖNETİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA ;

Acil Durum Hazırlıkları

Acil Durum Eylem Planı Güncelleme

Temel Acil Durum Tazeleme Eğitimleri (yılda 1tüm çalışanlar)

Acil Durum Tazeleme Eğitimleri (Acil durum ekibi yılda 1)

Yangın Tazeleme Eğitimi (yılda 1 tüm çalışanlar)

Temel Yangın Eğitimi (Aktif grubun katıldığı eğitim yılda 1)

Deprem Tatbikatı (yılda 1 )

Kimyasal Madde Kazası (Amonyak-Yağ vb sızıntı.)Dökülme) Uygulamalı Eğitimi (Kimyasal maddelerle ilgilenen çalışanlar yılda 1)

Yangın tatbikatı (yılda 1)

Çevre Kirliliği Uygulamalı Eğitimi (Atık su sızıntı tatbikatı ) (Arıtma takımı ve formen yılda 1)

Yangın ve Deprem ilişkili fabrika Auditleri (yılda 1)